Statinių, butų kadastriniai matavimai

Statinių, butų, patalpų kadastriniai matavimai tel. +370 606 65552

(Norint sužinoti tikslią kadastrinių matavimų kainą Jums reikia žinoti savo objekto plotą ir adresą)

Mūsų atliekamos paslaugos:

 • statinių, patalpų, butų kadastriniai matavimai (inventorizacija); Tik per vieną savaitę!
 • gyvenamųjų namų kadastriniai matavimai (inventorizacija);
 • sodo namelių, sodo pastatų kadastriniai matavimai (inventorizacija);
 • buto kadastriniai matavimai(inventorizacija), buto baigtumo tikslinimas;
 • garažų kadastriniai matavimai (inventorizacija);
 • gamybinių pastatų ir patalpų kadastriniai matavimai (inventorizacija);
 • sandėliavimo pastatų ir patalpų kadastriniai matavimai (inventorizacija);
 • pramonės pastatų ir patalpų kadastriniai matavimai (inventorizacija);
 • kadastrinių matavimų bylų sudarymas;
 • tikslus statinių ploto nustatymas.

 

 

Statinių kadastriniai matavimai

Pastatų (statinių) kadastriniai matavimai: pastatų, patalpų, butų ir inžinerinių statinių kadastriniai matavimai „inventorizacija“ atliekami juos naujai pastačius, rekonstravus, suremontavus ar kitaip pertvarkius bei savininkui ar naudotojui pageidaujant.

 Statinių kadastrinių matavimų kaina ir atlikimo terminas priklauso nuo statinio paskirties, dydžio ir kitų duomenų, todėl kiekvieną kartą nustatoma individualiai.

 Statinių kadastrinių matavimų metu:

 1. išmatuojamos statinių ribos, nustatomi statinių parametrai, pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia statinių duomenims įrašyti į kadastrą;
 2. susiejami visi žemės sklype esantys statiniai (tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai ir nebuvo nustatytos statinių kerčių koordinatės);
 3. apskaičiuojami statinių plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę;
 4. parengiami pagrindinių pastatų aukštų planai;
 5. užpildomos statinių kadastro duomenų formos;
 6. suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

Stat1

pav. Statinio aukšto plano fragmentas (statinio, gyvenamojo namo kadastriniai matavimai)

 

Nebaigti statyti statiniai matuojami ir kadastro duomenys apie juos renkami, kai galima nustatyti jų plotą, tūrį ar kitus parametrus ir vertę.

Atskiri nekilnojamojo turto objektai (butai, kontoros, garažai ir kiti), sudarantys statinį, formuojami tik po to, kai atlikti viso statinio kadastriniai matavimai, o kadastro duomenys įrašyti į kadastro duomenų bazę.

Nebaigtų statyti pastatų, kuriuos sudarys atskiri nekilnojamojo turto objektai (butai, kontoros, garažai ir pan.), kadastrinių matavimų bylos gali būti sudaromos, jeigu pastatas pastatytas tiek, kad galima apskaičiuoti atskirų objektų plotą ir vertę, aprašyti juos pagal statinių kadastrinių matavimų tvarką, ir atlikti viso nebaigto statyti statinio kadastriniai matavimai, o kadastro duomenys įrašyti į kadastro duomenų bazę.

Patalpų (butų)  kadastriniai matavimai ­­­– tai veiksmai, kurių metu išmatuojamos esančios patalpos, parengiamas aukšto planas, nustatomi  ir aprašomi kadastro duomenys, apskaičiuojama vertė.

Atliekant patalpų (butų), suformuotų kaip atskiri Kadastro objektai, kadastro duomenų nustatymo darbus nustatomi ir kadastro duomenų formose įrašomi patalpos (buto) ir pastato, kuriame yra patalpa (butas), kadastro duomenys.

Stat2

pav. Buto aukšto plano fragmentas (buto kadastriniai matavimai)